آخرین اخبار

انتصاب دکتر علی فرهادیان به عنوان مدیر گروه آموزشی مدیریت و کار آفرینی
انتصاب دکتر علی فرهادیان به عنوان مدیر گروه آموزشی مدیریت و کار آفرینی

انتصاب دکتر علی فرهادیان به عنوان مدیر گروه آموزشی مدیریت و کار آفرینی

دکتر عباس زراعت، ریاست محترم دانشگاه کاشان، طی حکمی دکتر علی فرهادیان، استادیار دانشکده علوم انسانی را به سمت مدیر گروه آموزشی مدیریت و کارآفرینی منصوب کردند.

ادامه مطلب