معرفی دانشکده

دانشکده علوم انسانی و حقوق دانشگاه کاشان در سال 1380با هدف تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص و ماهر  تاسیس و شروع به کار نمود. در سال 1398با توسعه بیشتر دانشکده، مکان آن به داخل مجموعه دانشگاه کاشان انتقال یافت.
در حال حاضر این دانشکده در شش گروه آموزشی شامل جامعه شناسی، حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی، مدیریت و کارآفرینی و تربیت بدنی مشغول به فعالیت می­باشد.