معرفی

گروه آموزشی حقوق                                          

            حقوق یکی از رشته های پرطرفدار دانشگاهی است . فارغ التحصیلان این رشته علاوه بر وکالت ، قضاوت  و سردفتری اسناد رسمی می توانند  به عنوان مشاور حقوقی  در دستگاههای اداری یا بخش های خصوصی نیز فعالیت کنند . افزون  از دو دهه از تاسیس این رشته در دانشگاه کاشان می گذرد . در این مدت انبوهی از دانش آموختگان در مقاطع گوناگون دانش آموخته شده و جذب  بازار کار شده اند . در حال حاضر این رشته با برخورداری از هشت هیات علمی  ، علاوه بر مقطع کارشناسی ، در مقاطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و کارشناسی ارشد حقوق خانواده ، هم چنین مقطع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشجو می پذیر د . به منظور پاسخ گویی به نیازهای فعلی کشور و با عنایت به استقبال چشمگیر از این رشته ، توسعه و تقویت رشته حقوق در دستور کار قرار دارد .  از سوی دیگر ، تعامل سازنده با نهادهای عمومی و دستگاههای اداری  از جمله دادگستری  به  منظورافزایش  مراودات علمی ، کاهش آسیب  های اجتماعی و تقویت  دانشجویان از جمله برنامه های گروه حقوق است . تربیت وکلا ، قضات و اساتید  شایسته  و برخوردار ازتوانائیهای  علمی و عملی از جمله رسالت های گروه حقوق است .