معرفی دانشکده

 

 دانشکده علوم انسانی در سال 1368 تاسیس  و درحال حاضر این دانشکده  با شش رشته  و  8  گرایش  مشغول به امور آموزش و پژوهش است، که به یاری خداوند متعال در آینده رشته‌ها و گرایش‌های بیشتری ایجاد خواهد شد. 

 

رشته گرایش‌های موجود در دانشکده به شرح زیر است:

 

 رشته

 سال تاسیس

 کارشناسی

  کارشناسی ارشد

دکتری 

علوم ورزشی

 1390

 علوم ورزشی- علوم زیستی- فیزیولوژی ورزش

 -

-

 حقوق

 1379

  حقوق

 جزا و جرم شناسی- حقوق خصوصی

 جزا و جرم شناسی

 علوم اجتماعی

 1386

 پژوهشگری

 مطالعات فرهنگی

 بررسی مسائل اجتماعی ایران

 علوم تربیتی

 1369

 برنامه ریزی آموزشی

  برنامه ریزی درسی- مدیریت آموزشی

-

 روانشناسی

 1390

 روانشناسی عمومی

  روانشناسی تربیتی

-

 مدیریت و کارآفرینی

 1392

 مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی

  مدیریت اجرایی- مدیریت کارآفرینی

-

 

 تعداد دانشجویان این دانشکده در سال جاری دارای 792 دانشجو در مقطع کارشناسی، 207 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 45دانشجوی دکتری می‌باشد.

  لازم به ذکر است همه گروهها در یک ساختمان مستقر هستند که در ضلع شمال شرقی محوطه اصلی دانشگاه کاشان واقع شده است  وکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشکده با دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی مشترک می‌باشد.