علوم انسانی

تبریک به اساتید نمونه آموزشی

جناب آقای دکتر محمد گنجی، سرکار خانم دکتر اطهری، جناب آقای دکتر محمد رضا تمنایی انتخاب شایسته شما به عنوان استاد نمونه آموزشی، مایه افتخار دانشکده علوم انسانی می باشد. دستیابی به این جایگاه را صمیمانه تبریک عرض نموده و برای شما آرزوی توفیق روزافزون داریم.

ادامه مطلب