اخبار تصویری

تبریک به اساتید نمونه آموزشی

جناب آقای دکتر محمد گنجی، سرکار خانم دکتر اطهری، جناب آقای دکتر محمد رضا تمنایی انتخاب شایسته شما به عنوان استاد نمونه آموزشی، مایه افتخار دانشکده علوم انسانی می باشد. دستیابی به این جایگاه را صمیمانه تبریک عرض نموده و برای شما آرزوی توفیق روزافزون داریم.

ادامه مطلب
تبریک به پژوهشگران برتر دانشکده

تبریک به پژوهشگران برتر دانشکده

جناب آقای دکتر محسن نیازی، دکتر محمد گنجی، دکتر محمد امینی، دکتر علی فرهادیان، دکتر اصغر جعفری، انتخاب شایسته شما به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده، مایه افتخار دانشکده علوم انسانی می باشد. دستیابی به این جایگاه که نشانگر تلاش مستمر شما در عرصه علم و پژوهش است را صمیمانه تبریک عرض نموده و برای شما آرزوی توفیق روزافزون داریم. امید است در سایه تأییدات الهی، در عرصه خدمت به جامعه علمی موفق و سربلند باشید.

ادامه مطلب