خانه خلاق (مرکز نوآوری) علوم انسانی و اجتماعی

صدور مجوز خانه خلاق (مرکز نوآوری) علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کاشان

به دنبال رویکرد مثبت و آینده نگر دانشگاه کاشان در راستای اشتغال و تأسیس شرکت های دانش بنیان و ایجاد سراهای نوآوری و کارآفرینی، دانشکده علوم انسانی و حقوق دانشگاه، اولین سرای نوآوری در حوزه علوم انسانی و اجتماعی را در تاریخ 5 اردیبهشت سال جاری در دانشکده افتتاح و راه اندازی نمود. با آغاز فعالیت گروه ها و تیم های پژوهشی(نُه تیم پژوهشی) در این سرا، ایده راه اندازی مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه به منظور تقویت و نهادینه سازی نوآوری و کارآفرینی در علوم انسانی و توسعه کسب و کارهای نوپا(استارت آپ) شکل گرفت که به تبع آن از اوایل خردادماه سال جاری مکاتبات و مذاکراتی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفت. با ارسال و بارگذاری بیش از 150 مستند علمی و آموزشی از جمله مشخصات مدیر و شورای مرکز، تیم های مستقر در سرای نوآوری، فضای فیزیکی و کالبدی دانشکده، شبکه همکاران، برنامه ها و رویدادهای حال و آینده و ... سرانجام، خانه خلاق یا مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کاشان از سوی ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شماره 1105/خ مورخ 25/5/1401 مجوز فعالیت گرفت. لازم به ذکر است پس از اخذ مجوز تفاهم نامه همکاری های علمی، آموزشی و پزوهشی در حوزه نوآوری هلوم انسانی بین دانشگاه کاشان به نمایندگی آقای دکتر عباس کتابی، ریاست محترم دانشگاه و ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به ریاست آقای دکتر پرویز کرمی به شماره 88761/11 مورخ 12/6/1401 منعقد گردید.