دکترقنبرپورنصرتی

دکتر امیر قنبرپور نصرتی    

مرتبه علمی: استادیار

دریافت رزومه؛

ایمیل:Mr_ghanbarpoor@yahoo.com

تلفن:03155913757