مهندس علی سعیدی-مؤسس دانشکده علوم انسانی (ساختمان سعیدی)دانشگاه کاشان

۰۵ مهر ۱۳۹۶ | ۱۵:۳۹
تعداد بازدید:۲۹۰۵
عضو هیئت امنای دانشگاه کاشان رئیس بنیادنخبگان
مهندس علی سعیدی-مؤسس دانشکده علوم انسانی (ساختمان سعیدی)دانشگاه کاشان