پروفسور دکترمحسن نیازی-استاد تمام -عضوهیئت علمی دانشگاه کاشان-پژوهشگر برتر کشور

۰۵ مهر ۱۳۹۶ | ۱۳:۳۲
تعداد بازدید:۸۹۳۱
شرح فعالیتهای علمی، پژوهشی و اجرایی محسن نیازی دکتری جامعه شناسی، استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان
پروفسور دکترمحسن نیازی-استاد تمام -عضوهیئت علمی دانشگاه کاشان-پژوهشگر برتر کشور
مشخصات فردی
 
نام و نام خانوادگی: محسن نیازی
سال تولد: 1344
 
محل تولد: کاشان
رشته تحصیلی: علوم اجتماعی
رتبه علمی: استاد
 
تلفن: 03155913747
 
ایمیل: niazim@kashanu.ac.ir
 
دریافت فایل رزومه؛