دریافت مجوز کد اخلاق

۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۴:۱۷
تعداد بازدید:۲۳۶
دریافت مجوز کد اخلاق

اعتبارنامه کمیته و کد اخلاق دانشگاه کاشان  

باتوجه به ارتقاء کمّی و کیفی پژوهش‌های علوم مختلف، تأکید بر رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهش‌ها، اجرای طرح‌های تحقیقاتی مختلف از جمله پژوهش بر روی انسان‌ها و جمع آوری و نگهداری اطلاعات، باعث افزایش نگرانی از سوء استفاده و زیان رسانیدن به انسان‌ها و عدم رعایت موازین اخلاقی در طراحی و اجرای طرح‌ها و بهره‌گیری نامشروع از این اطلاعات گشته است. بر این اساس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارایه کد اخلاق فعالیت های زیست پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی را در دستور کار خود قرار داد. با توجه به افزایش دامنه فعالیت های علمی و پژوهشی در دانشگاه های غیر پزشکی و رشته هایی که مخاطب مستقیم آنها انسان ها می باشند،  اخذ کد اخلاق به منظور اعتبار بخشی فعالیت های پژوهشی در دستور کار دانشگاه های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت.

دانشگاه کاشان با عنایت به حجم بالای طرح های تحقیقاتی به منظور دریافت کد اخلاق با دانشگاه علوم پزشکی کاشان مکاتبه می نمود تا اینکه سرانجام با پیگیری های مستمر آقای دکتر محسن نیازی، ریاست محترم دانشکده علوم انسانی و حقوق، مبنی بر اختصاص کد اخلاق فعالیت های علمی و پژوهشی به دانشگاه کاشان، اعتبار نامه کمیته اخلاق اختصاصی دانشگاه کاشان با شناسه اختصاصی IR.KASHANU.REC طی نامه شماره 3008/1401 مورخ 11/11/1401 توسط کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شد. لازم به ذکر است این اعتبار نامه تا دو سال اعتبار داشته و قابل تمدید می باشد.

بر این اساس، عقد هرگونه فعالیت های پژوهشی یا پایان نامه و ثبت هرگونه پایان نامه و مقاله و اثر پژوهشی منوط به اخذ شناسه کد اخلاق می باشد.

اعضای کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه کاشان:

-دکتر عباس کتابی، رییس دانشگاه(رییس کارگروه و عضو اصلی )

- دکتر مهدی شبانی، معاون پژوهشی(دبیر کارگروه و عضو اصلی)

- دکتر محسن نیازی، رییس دانشکده علوم انسانی(پژوهشگرو عضو اصلی )

- دکتر مصطفی زاهدی فر، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی(عضو اصلی)

- دکتر فریبرز صدیقی ارفعی(پژوهشگرو عضو اصلی )

- دکتر افسانه افضلی(پژوهشگرو عضو اصلی )

- دکتر امیرحسین رسول نیا((عضو اصلی و نماینده جامعه علمی)

- دکتر محمود شاطریان(حقوقدان و عضو اصلی)

- دکتر مرتضی امامی(روحانی و عضو مشاور دائمی)

- دکتر کیوان شریف مرادی(عضو مشاور دائمی)

دکتر الهه محمودی خالدی(عضو مشاور دائمی)

- دکتر حمیدرضا گیلاسی(متخصص آمار و اپیدمیولوژی وعضو مشاور دائمی)

- دکتر علی صابر(متخصص اخلاق در پژوهش/ عضو اصلی)

- محمد کارکنان نصرآبادی(کارشناس و مسئول دبیرخانه)

بر این اساس، ریاست محترم دانشگاه کاشان، اعضای کمیته تخصصی علوم انسانی اخلاق در پژوهش های زیستی دانشکده علوم انسانی را اعلام نمودند که عبارتند از:

-دکتر محسن نیازی(رییس کمیته)

- دکتر امیرحسین رسول نیا(عضو کمیته)

- دکتر عباسعلی فراهتی(عضو کمیته)

دکتر فریبرز صدیق ارفعی(عضو کمیته)

- دکتر علی فرهادیان(دبیر کمیته)

- محمد کارکنان نصرآبادی(کارشناس و مسئول دبیرخانه)

شماره تماس جهت دریافت تقاضی صدور کد اخلاق(03155913712- 09133607807)