فعالیت های مرکز توانمند سازی اجتماعی(متا) زیر مجموعه خانه خلاق دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان (۵الی ۹ خردادماه ۱۴۰۳)

۱۳ خرداد ۱۴۰۳ | ۰۹:۵۷ کد : ۲۳۹۷۲ آخرین اخبار
تعداد بازدید:۴۵

با پیشنهاد خانم فاطمه دلال زاده، کارشناس ارشد روان شناسی جهت عملیاتی شدن چند طرح پژوهشی زیر نظر دکتر محسن نیازی موافقت شد.

در جلسه ای که در سرای امید (مرکز توان بخشی کودکان اتیسم)برگزار شد ضمن بررسی کارشناسی کارگاه تشخیص اختلال اتیسم توسط کارشناسان مرکز سرای امید، هماهنگی های لازم جهت برگزاری همین کارگاه با همکاری و هماهنگی خانه خلاق و مرکز توانمندسازی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان و اداره آموزش وپرورش کاشان انجام شد و مقرر شد این کارگاه 31 خردادماه سال جاری در دانشگاه کاشان برگزار گردد.

مقرر شد از طرف مرکز متا، دانشجویان رشته های علوم تربیتی و روانشناسی به عنوان کارورز به سرای امید معرفی گردند که مورد استقبال مدیر مرکز قرار گرفت.

مقررشد با هماهنگی مسئول آزمایشگاه روان شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان بازدید و برگزاری جلسات آموزشی مرکز سرای امید انجام شود.

از طرف مرکز متا از  آقای مهندس صدفی و خانم حق پناه با حضور جناب دکتر محسن نیازی و دکتر محمد کارکنان جهت برگزاری کارگاه تشخیص اتیسم تقدیر وقدر دانی شد.

نشستی با آقای جعفری و همکارانش با حضور دکتر محسن نیازی و دکتر سیداحمد مدنی در محل اتاق مدیریت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه که به بررسی روند پژوهش و تحقیقات آقای جعفری جهت رویکرد جدید آموزشی و تهیه محتوی آموزشی در زمینه اختلال یادگیری پرداخته شد. مقررگردید که یک کارگاه آموزشی در زمینه روش آموزش به کودکان دارای اختلال یادگیری توسط آقای جعفری برگزار گردد و همچنین ایشان بسته آموزشی مدون خود را طی هفته آینده جهت بررسی مطالعاتی به اساتید دانشگاه ارائه نماید. همچنینن، در پایان جلسه مجوز تشکیل کلاسهای آموزشی به آقای جعفری داده شد و پیشنهاد شد که تعدادی از کلاسهای آموزشی جهت بازدید و آموزش کارورزان رشته های علوم تربیتی و روانشناسی در دانشگاه برگزار شود.


نظر شما :