ششمین نشست تخصصی اولین همایش ملی مرجعیت با محوریت علوم انسانی و مرجعیت علمی برگزار گردید

۰۸ آبان ۱۴۰۲ | ۱۰:۴۷ کد : ۲۲۶۴۱ آخرین اخبار
تعداد بازدید:۲۳۰

گزارش نشست

نشست تخصصی اولین همایش ملی مرجعیت علمی با محوریت "علوم انسانی و مرجعیت علمی" با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی، دانشگاه کاشان و خانه خلاق علوم انسانی و اجتماعی در تالار آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی با حضور اعضاء هیأت علمی و دانشجویان برگزار گردید.

در این نشست ابتدا آقای دکتر آزادی، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به ارایه مباحثی در زمینه مرجعیت علمی و سیاستگذاری مربوط به آن پرداخته و سپس مباحث تخصصی توسط سخنرانان این نشست ارایه گردید.

دکتر سیداحمد مدنی، عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی، موضوع " بازاندیشی در الزامات روش‌شناختی دستیابی به مرجعیت علمی با تمرکز بر حوزة تعلیم و تربیت اسلامی" را مطرح کردند. نسبت رشتة علمی و مرجعیت روش‌شناختی، تعلیم و تربیت اسلامی و روش‌شناسی مرجعیت علمی در تعلیم و تربیت اسلامی از مهمترین مباحث مطرح شده توسط ایشان بود.

در ادامه آقای دکتر علی فرهادیان رییس دانشکده علوم مالی، مدیریت و کارآفرینی و معاون خانه خلاق علوم انسانی موضوع" نقش نظام بخشی به تأمین مالی علم، فناوری ونوآوری در تحقق مرجعیت علمی " را تحلیل نموده و الزامات مرجعییت علمی در تأمین مالی دانشگاه با تأکید بر استقلال و آزاداندیشی دانشگاه و اتاق فکر بودن دانشگاه و درآمدزایی بر اساس شرکت های زایشی و کارافرینن را مبنای مرجعیت علمی در دانشگاه دانستند.

دکتر محسن نیازی، رییس دانشکده علوم انسانی و خانه خلاق علوم انسانی و رییس این نشست در خصوص" اهمیت و تأثیرگذاری علوم انسانی بر دستیابی به مرجعیت علمی  با تأکید بر ویژگی های استاد خوب" مطالبی را ارایه  نمودند. در ایتدا به تحلیل نسل های دانشگاهی پرداختند. از نظر ایشان، ویژگی‌هـای دانشگاه‌های نسل‌های جدید، شامل نتایج تحقیقات باارزش علمی و حلال مشکلات، تأمین روابـط گسترده بـا سایر دانشگاه‌ها و ایجاد نقش اساسی در اقتصـاد محلی و جهانی؛ می‌شود. داشتن ژورنال‌های بین‌المللی، تدوین کنفرانـس‌های علمی و کسب شهرت علمی، از زمره‌ی موارد جانبی در دانشگاه‌های نسل جدید قلمداد می‌شود و اینکه جامعه‌ خلاق بهترین شانس برای شکل دادن بـه آینـده را از طریق دانشگاه‌ها دارد. دانشگاه‌ها می‌توانند مبنای درآمد خود را گسترش دهند، بـه توسعه‌ی اقتصاد محلی کمک کنند و یا فعالیت‌هایی مثل مشـاوره، پشتیبانی و بهبود وضعیت را فراهم کنند.

از نظر ایشان مرجعیت علمی یک موضوع چند بعدی است که پرداختن به آن نیازمند روش شناسی علمی می باشد. تعامل بین اساتید و دانشجویان و ایجاد روحیه مشارکت با توجه به شاخص ها و مؤلفه های استاد خوب می تواند در تحقیق مرجعیت علمی در دانشگاه ها تأثیرگذار باشد. نگاه مثبت به آینده، تقویت مشارکت علمی، استفاده از روش های تحقیق علمی مهمترین محورهای مورد تأکید ایشان در این نشست بود. سپس ایشان به مقایسه ویژگی های افراد در حوزه نگاه به آینده و مواجهه با مسایل پرداخته و نقش آنها را در دانشگاه و مراکز علمی در راستای تحقق مرجعیت علمی مطرح نمودند.

در پایان ایشان مطرح نمودند شناخت ویژگی‌های استاد خوب اهمیت و ضرورت بسیاری دارد، چرا که تعیین ویژگی‌های استاد خوب و ارزیابی اساتید بر اساس آن و ارائه تصویری از نقاط قوت و ضعف آن، از یک‌سو بازخورد مناسبی در اختیار سیاست‌گذاران، برنامه ریزان و متصدیان نظام آموزشی قرار می‌دهد و از سوی دیگر، باعث تسهیل آموزش و جبران کمبودهای کتب درسی و امکانات می‌شود

محمد کارکنان نصرآبادی مدیر خانه خلاق علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کاشان و دبیر این نشست بحث مرجعیت علمی و تفکر طراحی در نوآوری علوم انسانی را تدوین نمودند. ایشان سطوح مرجعیت علمی را در سه سطح بنیادی، کاربردی و سیاستگذاری دانستند که سطح بنیادی استاد محور، سطح کاربردی دانشجو محور و سطح سیاستگذاری مسأله محور می باشد.چرخه نوآوری علوم انسانی با تأکید بر مرجعیت علمی شامل پنج مرحله شناسایی،  طراحی، تجهیز، کاربست و انتقال می باشد که این مراحل با توجه به شاخص های محوری مرجعیت علمی(اعلم بودن، جامع نگری، نظریه پردازی، عدالت علمی، نگرش سیستمی و نگرش راهبردی) تحقق می یابد. از نظر ایشان مهمترین شاخص تحقق نوآوری انسانی بر مبنای مرجعیت علمی تقویت سرمایه اجتماعی دانشگاهی می باشد.

در پایان نشست آقای دکتر بهزاد سلطانی عضو هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه کاشان به عنوان مدعو مطالبی را مطرح نمودند. ایشان به فقدان مباحث نظری و مفهومی مرجعیت علمی و جایگاه مرجعیت علمی در علوم انسانی پرداختند و مرجعیت علمی را کشور محل ارجاع و استفاده تعداد زیادی از حوزه ای دانشی علم در کشورهای دیگر در دوران طولانی با شاخص های مختلف علمی دانستند که شاخص های علمی بیانگر وضعیت مرجعیت علمی در ایران می باشد.

 


نظر شما :