ترجمه کتاب با عنوان راهنمای ورزشکاران برای دیابت توسط خانم دکتر فاطمه کاظمی نسب عضو هیأت علمی گروه علوم ورزشی

۱۵ مهر ۱۴۰۲ | ۱۵:۱۶ کد : ۲۲۴۹۰ آخرین اخبار
تعداد بازدید:۲۸۸
کتاب حاضر از دو بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول کتاب در هفت فصل، مباحثی درخصوص اصول تمرین برای تناسب اندام و ورزش، نقش ورزش برای تعادل گلوکز، فرازونشیب انسولین و دیگر داروها، تغذیۀ صحیح و مکمل برای فعالیت، استفاده از فناوری و نظارت برای افزایش عملکرد، فکر کردن و عمل کردن مثل یک ورزشکار و پیشگیری و درمان آسیب‌های ورزشی ارائه شده و اصول اولیۀ ورزش، فعالیت بدنی و تناسب اندام را در بر گرفته است. در بخش دوم کتاب، مطالبی دربارۀ فعالیت‌های تناسب اندام، ورزش‌های استقامتی، ورزش‌های قدرتی‌ـ استقامتی، ورزش‌های قدرتی، و تفریح و ورزش در فضای باز که بیشتر جنبۀ تجربی دارد، بررسی شده است؛ درواقع این بخش ما را در کاهش آزمون و خطای مورد نیاز برای شرکت در هر نوع فعالیت بدنی یاری می‌رساند.
 

( ۱ )

نظر شما :