پرفسوردکترعباس زراعت -رئیس دانشگاه کاشان

۰۵ مهر ۱۳۹۶ | ۱۴:۱۸
تعداد بازدید:۲۰۵۰
استاد تمام (پروفسور)، پایه سی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان
پرفسوردکترعباس زراعت -رئیس دانشگاه کاشان


محل تولد: کاشان- 1344

 

استاد تمام (پروفسور)، پایه سی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان

تلفن :

03155912100

03155912120

:ایمیل

zeraat@kashanu.ac.ir

 

دریافت روزمه؛