دانشکده علوم انسانی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • لیست اسامی کارکنان
جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   علی نقی   احمدیان      مسئول دفتر ریاست دانشکده      دیپلم 
 2   ماشاالله   اکبریان یزدلی      کمک کتابدار   کتابخانه   دیپلم 
 3   زهرا   چینی   علوم کتابداری و اطلاع رسانی   کارشناس   کتابخانه   کارشناسی ارشد 
 4   رمضانعلی   خدمتکار آرانی   علوم کتابداری و اطلاع رسانی   مسئول کتابخانه علوم انسانی   معاونت پژوهشی - کتابخانه khdematkararani@yahoo.com   کارشناسی 
 5   علی   رحیمی   علوم تربیتی   مسئول آموزش دانشکده   معاونت آموزشrahimiali22@yahoo.com   کارشناسی 
 6   معصومه   رنجبر   مترجمی زبان انگلیسی   کارشناس فهرستنویسی   کتابخانه   کارشناسی 
 7   علی   ساعتی      کارشناس آموزش       
 8   محمد   علائی آرانی   علم اطلاعات و دانش شناسی   کارشناس   کتابخانه alaee62@yahoo.com   کارشناسی ارشد 
 9   سید مهدی   غفوری ارمکی   علوم سیاسی   کتابدار   کتابخانه   کارشناسی ارشد 
 10   فاطمه   فخری   زبان و ادبیات فارسی   کارشناس آموزش و پژوهش   آموزش   کارشناسی 
 11   اعظم السادات   کحال      کمک کتابدار   کتابخانه azam_kahhal@yahoo.com   دیپلم 
 12   ابوالفضل   نقوی نوش آبادی      کمک کتابدار   کتابخانه   دیپلم 
 13   محمدرضا   یونسی   مهندسی کامپیوتر   کارشناس مرکز رایانه   معاونت پژوهشی younosi@kashanu.ac.ir   کارشناسی ارشد