دانشکده علوم انسانی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • ریاست > معاون پژوهشی
معاون پژوهشی
دکتر فریبرز صدیق ارفعی

دانشیار گروه روان‌شناسی

E-Mail:fsa@kashanu.ac.ir

Tell: 031-55913739

فعالیت‌های علمی- اجرایی
 

کارشناس پژوهشی ( ارتقا- ترفیع)

فاطمه فخری

Tel: 031-55913716لينک هاي مرتبط با اين بخش
 فرمها و آئین نامه‌ها
 مقررات پژوهشی
تعداد بازديد از اين صفحه : 1655